Tvister

Att gå till tingsrätten med en stämningsansökan är den absolut sista utvägen när man inte har något annat ”vapen kvar i förrådet”. Byrån hjälper dig att förhandla med din motpart för att, om möjligt, hitta en lösning på tvisten.

Skulle det visa sig att tvisten inte går att lösa förhandlingsvägen, undersöker Byrån möjligheterna att vinna framgång med en stämning. Det finns ingen anledning att processa om motparten ändå inte har några synliga tillgångar.

Byrån tänker alltid på klientens bästa – de enda som normalt sett tjänar på en tingsrättsprocess, är juristerna.