Testamenten

Genom att upprätta ett testamente kan du besluta om vem ditt arv skall tillfalla. Du kan även stadga om det skall vara enskild egendom, om det skall erhållas med nyttjanderätt eller fri förfoganderätt.

Det finns klara formkrav när det gäller upprättandet av testamentet. Det skall naturligtvis upprättas skriftligen. Två ojäviga vittnen skall vara närvarande när testator skriver under testamentet och bevittna handlingen med sina egna underskrifter.