Rättshjälp/rättsskydd

Byrån hjälper dig att ansöka om rättshjälp och rättsskydd. Erhåller du rättshjälp betalar du en rättshjälpavgift som fastställs av rättshjälpsmyndigheten. Resterande del står staten för.

Kan du ta din hemförsäkrings rättsskydd i anspråk för tvisten betalar du en självrisk på 20%.