Gåvobrev

Gåva är detsamma som att givaren gör en frivillig förmögenhetsöverföring till någon annan, d v s gåvotagaren.

Gåva av lös egendom kräver inga särskilda formkrav. Gåva av fast egendom måste alltid ske i skriftlig form.

Frågor som kan uppstå vid ett gåvotillfälle kan vara huruvida gåvan skall betraktas som förskott på framtida arv eller om gåvan skall räknas som enskild egendom.

Detta regleras i ett s k gåvobrev.

Det innebär att det vid gåvotillfället finns möjlighet för givaren att skriva att gåvan t ex ska vara enskild egendom. Då ingår inte gåvan, eller ekonomiska medel som erhållits då gåvan sålts, i det som delas vid eventuell äktenskapsskillnad.