Avtal inom alla rättsområden

Avtalsrätten är ett av de mest omfattande inom juridiken. Vi arbetar löpande med avtalsrättsliga frågor och bistår våra klienter med att upprätta nya avtal, tolka befintliga avtal samt agera som ombud i processer rörande avtal.

”En vanlig människa ser vad som står i avtalen, en jurist ser vad som inte står i avtalen.”

Några exempel på avtalstyper som vi arbetar med;

Överlåtelseavtal
Samarbetsavtal
Delägar– och kompanjonsavtal
Familjerättsliga avtal
Köpeavtal av fastighet eller annat
Hyresavtal
Anställningsavtal